Vi benytter moderne dataløsninger og tilrettelegger disse slik at du som kunde kan etablere smidige og fleksible rutiner innen regnskap og økonomistyring. Selv om vi har valgt oss en primær løsning er vi lydhør for våre kunders ønsker om andre systemer.

Vi benytter følgende løsninger:

Økonomisystem

Visma Business

ERP/Økonomisystem som tillater stor grad av tilpassninger og tilleggsløsninger for å effektivisere oss og våre kunder. Programvaren er lokalt installert men benytter en hybridløsning som tilbyr en del tjenester i skyen for oss og våre kunder. Løsningen er godt tilpasset en moderne økonomifunksjon og tilgjengeliggjør stadig mer arbeidsdeling mellom oss og deg som kunde. Vi benytter en del tilleggs løsninger i tilknytning til denne programvaren:

- Visma Approval : elektronisk attestasjonsflyt for inngående faktura og andre regnskapsbilag for kostnadsføring. Sammen med automatisert mottak av EHF-faktura kan inngående faktura automatisk sendes ut til attestering. I selskaper med flere ansvarlige kan det settes opp avanserte attestasjons rutiner med flere nivåer for attestering.

- Visma Autopay : automatisert betalingsløsning både for mottak av data for innbetalinger og for utbetalinger som vi genererer for deg som kunde. På utbetalinger kan vi gi deg mulighet til å være siste godkjenner før belastning av betalinger blir gjort.

- Visma AutoCollect : automatisert purre og inkassotjeneste. Automatisering er frivillig og kan være alt fra ingen automatikk til at både purring og inkasso gjennomføres etter fastsatte regler. Fullt utbytte forutsetter bruk av KID på faktura og Autopay for mottak betalingsdata på innbetalinger fra kundene.

- Visma Autoinvoice : automatisert tjeneste for sending og mottak av EHF-faktura til/fra bedrifter og utsending av eFaktura til privatpersoner, utsending av faktura pr epost og utsending av papirfaktura. Tjenesten støtter også utsending av faktura som Vipps-faktura direkte til dine kunders mobilapp.

 

Rapporteringsverktøy

One Stop Reporting

One Stop Reporting er et verktøy for løpende rapportering av regnskapstall. Vi har mange standard rapporter, men kan tilpasse og skreddersy rapporter til dine spesifikke behov og ønsker.

Løsningen gir deg også mulighet til å lage og redigere budsjetter.

 

Lønnssystem

Visma Lønn

Markedsledende lønnssystem som håndterer det meste av avanserte lønnstransaksjoner. Det er tilknyttet en del skybaserte løsninger som tilgjengeliggjør en del funksjonalitet som kan være tids og kostnadsbesparende.

Visma Payslip : Tjeneste for elektronisk utsending av lønnsslipper og årlig sammenstillingsoppgave til dine ansatte. Utsending kan mottas på mobilen til en app, men kan også leses på web.

Visma Expense og utlegg : Online reiseregnings- og utleggsløsning. Løsningen holder rede på grenser og satser og sikrer at reisen blir riktig honorert og utlegg blir refundert. Det er mulig å koble til kredittkortet slik at utlegg kan knyttes til aktuell reise med noen klikk og korrekte verdier. Utlegg dokumenteres med hjelp av en mobilapp som tar bilde av kvitteringene som deretter kan kastes.

Visma Time : timeregistreringssystem. Både web- og app-basert registrering. Etter attestering av registrerte timer kan antall timer hentes inn og utlønnes fra Visma Lønn.

Visma Absence : fraværs og ferieplanlegger hvor arbeidstaker kan melde sitt fravær i webgrensesnitt eller på mobilen, og leder kan godkjenne dette i Approval på samme måte som faktura og reiseregninger. Fraværsdata kan hentes inn og benyttes som grunnlag for utlønning i Visma Lønn.

 

Skybaserte løsninger

Pr i dag har vi valgt å konsentrere oss om 1 skybasert løsning fordi det er tidkrevende å lære og holde seg oppdatert på programmer som vi sjelden bruker.

PowerOffice GO

Skybasert Økonomisystem som er et komplett system for regnskap, betalingsløsning, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Vi er godt fornøyd med programmet og det egner seg svært godt til å dele oppgaver i.