Optimal Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap på Orkanger i Orkland kommune. Selskapet ble etablert i 2004 og har 11 ansatte.

Vi tilbyr det du trenger av tjenester innenfor økonomi og rådgivning, slik at du som kunde kan fokusere på din virksomhet.

Hos oss får du din faste samarbeidspartner med fokus på økonomistyring, rådgiving og rapportering. Våre kunder er mellomstore bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Vi har lang erfaring med ulike bransjer og har opparbeidet bred kompetanse som gjør at vi med trygghet kan si at vi vet hva vi holder på med.

Vår virksomhet er basert på lang og variert praksis. Samtidig innehar vi strategisk kompetanse kombinert med handlekraft, forretningsforståelse og evne til å sette oss inn i kundenes situasjon og behov. Mange av våre kunder setter pris på akkurat det.

Vi vektlegger å framstå profesjonelt, men uten å miste den menneskelige faktor av syne. Derfor kan vi love konstruktivt samarbeid og service med en personlig signatur.