Film

Vi jobber med filmbransjen og har ført regnskap for mange spillefilmer og kortfilmer de siste årene. Vi jobber også med selskaper innenfor andre områder av filmbransjen som f. eks distribusjon, filmsenter og forvalting av filmrettigheter. Vi har filmregnskapene integrert i hovedregnskapet så at ekstra sideregnskap til finansiører unngås.

 

Les mer om Norske byggeklosser