Årsoppgjør

Vi bistår med alle dine pliktige årlige myndighetsrapporteringer.

Etter regnskapsårets slutt setter vi i samråd med deg opp Skattemelding med nødvendige vedlegg og spesifikasjoner og Årsregnskapet ditt.

Vi håndterer oversending av regnskapsmateriale og kommunikasjon underveis med revisor slik at revisjonen løper så smidig som mulig med tanke på kostnadseffektivitet.

Vi foretar videre innsending og signering av Skattemelding og Årsregnskap på dine vegne når dette er godkjent og klart. Vi bistår gjerne i prosessen hvor selskapets styre og generalforsamling signerer og godkjenner årsregnskapet.

I tillegg foretar vi også innsending av Aksjonærregisteroppgaver og pliktige oppgaver for betalinger til selvstendig næringsdrivende og andre oppgaver på grunnlagsdata som må innrapporteres.

Dersom du trenger assistanse med teknisk utfylling og oppstilling av Årsregnskap og Skattemelding bistår vi gjerne med dette.