Lønn

Noe av det viktigste for alle ansatte i virksomheten din er riktig lønn til riktig tid.

Vi beregner lønnen i forhold til grunnlagsdata mottatt fra våre kunder, sender ut lovpålagte opplysninger til ansatte og sikrer korrekt innberetning  til det offentlige.