Styresekretær

Vi liker veldig godt å få lov å delta  inn i styrearbeidet sammen med våre kunder.

Vi har mange års erfaring som styresekretær, og også en god del erfaring med utvikling og strategiarbeid. Vi kan påta oss oppgaven med å holde orden i referater og protokoller for de som ønsker det.