Rapportering

Regnskap handler vel egentlig aller mest om hva som kan hentes ut av informasjon. Vi gir deg rapporter - som gir deg styringdata.

Vi bruker OneStop Reporting som er et verktøy for rapportering av regnskapstall, men som ikke er bundet til et spesifikt system. Vi har mange standard rapporter men kan tilpasse og skreddersy rapporter til dine spesifikke behov og ønsker.

Løsningen gir deg også mulighet til å lage og redigere budsjetter.