Nyetablering

Vi kan hjelpe deg i alle fasene av en nyetablering.

Vi bistår med alt fra enkle stiftelser av aksjeselskap til mer komplekse etableringer med behov for planlegging og etterlevelse av lovverk og krav til driften. Aksjonæravtaler ser vi for eksempel på som et veldig viktig verktøy i alle selskaper med mer enn en aksjonær.

Dersom du har en forretningside og trenger hjelp for å komme videre, bidrar vi gjerne med vår kompetanse og kontaktnett ut mot andre profesjoner. Vi har advokater, banker, forsikringsselskaper, revisorer, næringsforening, osv i vårt kontaktnett som vi vet har kompetanse og kan være bidragsytere til din virksomhet.

Vi har også tilgjengelig maler som kan tilpasses din virksomhet innen flere områder av driften - herunder personal med arbeidskontrakter, arbeidsinstrukser, reiseregning, osv.