IT

Vi kan tilby deg hjelp med noen av dine datautfordringer i hverdagen.

Trenger du hjelp med eposten eller printeren din, eller oppkobling og innstillinger mot våre online-systemer så hjelper vi deg gjerne.

Vi kan hjelpe deg med å se på hvordan din IT-hverdag er organisert og hvilke verktøy som du benytter eller bør benytte for å gjøre det så effektivt og enkelt som mulig.

Dersom du har forsystemer som genererer data som vi benytter i regnskapet kan det være at dette tillater eksport eller integrasjon mot oss og regnskapet. Ta kontakt så ser vi på om vi kan få til å gjenbruke dataene heller enn å registrere på nytt.