Personal

Personalarbeidet er hjertet i enhver bedrift.

Vi kan bistå med arbeidsavtaler, utkast til arbeidsreglement, opprettelse og vedlikehold av OTP ordningen, fylle ut skjemaer i mange saker i forhold til NAV, personalmøter og hjelpe til med gjennomføring av vanskelige samtaler som f.eks dialogmøter og personalsaker.