E-faktura

Du kan sende elektroniske faktura både til private og bedrifter.

Vårt valg av programvareleverandør sikrer oss at vi kan sende elektroniske faktura til alle dine kunder. Dette uavhengig av om det er private eller bedrifter. Til private sendes fakturaen til nettbanken (eFaktura) og til bedrifter sendes fakturaen som EHF direkte inn i din kundes fakturamottak.

For dem som ikke ønsker å motta e-faktura kan selvfølgelig faktura sendes både pr epost og i ordinær postgang til mottakeren. Det er imdlertid langt å foretrekke å sende faktura som e-faktura da dette gir en sporbarhet som mangler både i epost-utsendingen og pr post.

Kostnadsmessig er ordinær postgang den klart dyreste løsningen.